Referenciák

KonstrukcióElnyert támogatás
GINOP-2.1.8 - A KKV-k versenyképességének növelése adaptív technológiai innováció révén128.078.166 Ft
VP6-6.4.1 - Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása69.504.138 Ft
GINOP-3.3.3 - Online kormányzati, közigazgatási és e-egészségügyi szolgáltatások terjedésének és a digitális jólét megteremtésének elősegítése országos, illetve helyi civil és szakmai szervezetek támogatásával56.308.345 Ft
EFOP-1.3.8 – Önkéntesség személyre szabva60.186.230 Ft
GINOP-1.2.2 - Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása45.242.432 Ft
GINOP-2.1.7 - Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés49.617.387 Ft
VP2-6.1.1 - Fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás148.000.000 Ft
VP2-4.1.1.3 - Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése83.702.041 Ft
VP2-4.1.2 - Kisméretű terménytároló, -szárító és -tisztító építése, korszerűsítése61.967.860 Ft
GINOP-8.4.1 – KKV Energiahitel166.130.955 Ft
VP2-4.1.3.5 - Kertészeti gépbeszerzés22.210.804 Ft
VP3-4.2.2-16 Borászat termékfejlesztésének és erőforrás-hatékonyságának támogatása31.640.040 Ft
VP5-4.1.1.6 - Állattartó telepek korszerűsítése – trágyatároló építése10.171.615 Ft
ÉAOP-4.1.1/A-11 - Nevelési intézmények fejlesztése810.773.543 Ft
ÉAOP-4.1.3/A,B-11 - Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése80.000.000 Ft
TAMOP-2.4.5/1 - Alternatív nappali gyermekellátási szolgáltatások létrehozásának támogatása53.878.970 Ft
TAMOP-2.4.5/3 Rugalmasságot növelő, helyi innovatív kezdeményezések45.291.706 Ft
TÁMOP-4.1.1 - Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban44.446.000 Ft
TÁMOP-4.1.2 - Képzés- és tartalomfejlesztés, különös tekintettel a hiányszakmák, új szakmák igényeihez kapcsolódó képzésekre és azok fejlesztésére31.489.050 Ft
ÁROP-1.A.2 - Polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése15.000.000 Ft
KEOP-5.3.0 - Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva188.655.338 Ft
Vidéki alapszolgáltatások fejlesztése EMVA forrásból15.427.042 Ft
Falumegújítás és fejlesztés támogatása EMVA forrásból55.590.000 Ft
EMVA – III. célterület – Mikrovállalkozások fejlesztése166.710.388 Ft
EMVA program – Technológiai berendezések korszerűsítése126.288.103 Ft
GOP-2.1.1 – Komplex vállalati technológiafejlesztés64.556.272 Ft
VP-4-10.1.1 - Agrár Környezetgazdálkodási program megvalósítása49.000.000 Ft
GINOP-8.3.1-16 - Kapacitásbővítő eszközbeszerzés176.773.152 Ft
Régio finance Pénzügyi Zrt. – önkormányzati célú kedvezményes kamatozású hitel kihelyezése57.476.460 Ft
Növekedési Hitelprogram –Magyar Nemzeti Bank36.000.000 Ft
Hortobágyi Nemzeti Park Földhaszonbérleti pályázat 207,47 ha legelő 20 éves földhaszonbérleti joga